VI KÖPER GULDMYNT

Vi köper guldmynt, silvermynt, minnesmynt och sedlar till bästa pris på marknaden. Vi har över 15 års erfarenhet av att köpa pengar, vi betalar ett högre pris än guldhandlare eller auktioner och vi gör en gratis utvärdering. Vi betalar omedelbart.

Klaus Damstén: 050 5050 162 

Vi betalar för 22k(917) guld 27,00 €/g

Det pris vi betalar för myntet baserar sig på den mängd guld myntet innehåller. Guldmyntens guldhalt är i allmänhet 24 karat, 22k eller 21,6k.

Guldmyntets värde per 1 g:
22k (917) 27,00 €
21,6k (900) 26,50 €
18k (750) 21,60 €
14k (585) 16,20 €

Såhär säljer ni

Sänd mynten till oss som assurerad (postförsäkrad) försändelse eller hämta personligen mynten till vårt kontor vid Annegatan i Helsingfors. Vi betalar kontant eller på bankkonto inom 24h.

Numismatiskt guld

Om guldmyntet har numismatiskt värde (stort samlarvärde), kan guldmyntets värde överstiga 1000 €/g. Vi förmedlar numismatiska guldmynt till inhemska och utländska myntsamlare.