JAG KÖPER GULDMYNT

Jag köper guldmynt, guldtackor, silvermynt, minnesmynt och sedlar till bästa pris på marknaden. Jag har över 15 års erfarenhet av att köpa pengar, vi betalar ett högre pris än guldhandlare eller auktioner och vi gör en gratis utvärdering.

Klaus Damstén

Telefon 050 5050 162 
Kontaktformular »


Vi betalar för 22k (917) guld 45 – 65 €/g

Det pris vi betalar för myntet baserar sig på den mängd guld myntet innehåller samt myntets samlarvärde. Guldmyntens guldhalt är i allmänhet 24 karat, 22k eller 21,6k.

KaratGuldhaltPrisnivå
24 karat1000 o/oo55 – 70 €/g
22 karat917 o/oo45 – 65 €/g
21,6 karat900 o/oo44 – 63 €/g
18 karat750 o/oo40 – 55 €/g
14 karat583 o/oo30 – 45 €/g

Såhär säljer ni

Sänd mynten till oss som assurerad (postförsäkrad) försändelse eller hämta personligen mynten till vårt kontor vid Brovägen i Helsingfors Brunnsparken. Vi betalar kontant eller på bankkonto inom 24h.

Numismatiskt guld

Om guldmyntet har numismatiskt värde (stort samlarvärde), kan guldmyntets värde överstiga 1000 €/g. Vi förmedlar numismatiska guldmynt till inhemska och utländska myntsamlare.

Copyright © 2024

Stenvest Ab, Klaus Damstén, Brovägen 3 A 9, 00140 HELSINGFORS, FINLAND | info@kultakolikko.fi