Villkor

Kunden bör vara minst 18 år gammal och vara laglig ägare till varan. Om kunden inte är varans rättmätige ägare bör hon/han ha fullmakt av ägaren. Den sålda varan bör vara äkta. Om kunden sänder varan via post betalar kunden

När juhlaraha.eu tagit emot försändelsen, granskas och vägesvaran och köpesumman betalas in på kundens konto inom 24 timmar. Om kunden personligen har hämtat guldmyntet till Juhlaraha.eu, betalas köpesumman även kontant, vid begäran, om den understiger 5000 euro.

Copyright © 2024

Stenvest Ab, Klaus Damstén, Brovägen 3 A 9, 00140 HELSINGFORS, FINLAND | info@kultakolikko.fi