Såhär säljer ni
Kolla även www.kultakolikko.fi

Såhär säljer ni

Ni kan leverera mynten till oss på följande vis:

1. Via post

Sänd varan till oss (tillsammans med etui och äkthetsintyg, om sådana finns) som post paket – det är ett säkert och pålitligt sätt att sända varan.

Titta närmare Postens priser.

I varje postkontor säljes lämpliga styva kuvert och små paket i vilka Ni kan sända varan till oss. Vi rekommenderar att Ni änvänder Blanco-lucklådor eller Blanco-förpackningslådor (pris 1,80 – 3,50 €/st).

Assurerad (postförsäkrad) försändelse – villkor

Postens direktiv föreskriver följande: ”Pengar, ädelmetaller, värdepapper, smycken och andra värdeföremål skall alltid skickas som assurerad försändelse. Försäkringen ersätter bara den faktiska skadan som har uppkommit. Kunden bör kunna uppvisa skadans storlek via kvitto eller dyligt.”

2. Personlig leverans

Ni kan också hämta mynten till vårt kontor vid Brovägen i Helsingfors. Ring till vårt kontor 050-5050162 (från Sverige, +358-50-5050162) och kom överens om tidpunkt när Ni vill besöka oss. Härmed kan Ni försäkra er om att vår sakkännare är på plats och Ni får genast en värdering på varan. Köp värda mindre än 5000 euro betalar vi, om så önskas, kontant.

3. Avhämtning

Vi avhämtar personligen större partier guldmynt, inom huvudstadsregionen, om värdet överstiger 500 euro. Ring 050-5050162 eller sänd e-mail till nedanstående adress. Vi ger Er en värdering över partiets värde samt gör förslag till tidpunkt för avhämtning.

Copyright © 2024

Stenvest Ab, Klaus Damstén, Brovägen 3 A 9, 00140 HELSINGFORS, FINLAND | info@kultakolikko.fi